BES’TE DEVLET KATKISI

Devlet katkısı nedir?

Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır.


Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir?

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.


Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler. Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler. 7 Haziran 2013 tarihinde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, mavi kart sahibi katılımcıların katkı payı ödemeleri de devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmektedir.


Alman vatandaşıyım. Ancak mavi kartlı olduğum için birçok haktan yararlanabiliyorum. Devlet katkısından faydalanabilir miyim?

Evet, 7 Haziran 2013 tarihinde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, ilgili katılımcıların katkı payı ödemeleri de devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmektedir.


Devlet katkısı tutarı ne kadardır?

Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25’i devlet katkısı olarak hesaplanır.


Hesaplanacak devlet katkısı için üst sınır var mı?

Evet, bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.


Devlet katkısından yararlanabilmek için yeni bir sözleşme mi düzenlemek gerekiyor? Mevcut sözleşmeler de devlet katkısından yararlanabilecek mi?

Sözleşmenin yürürlük tarihinden bağımsız olarak 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.


1 Ocak 2013 tarihinden sonra da, ödediğim katkı paylarını vergi matrahımdan indirerek vergi avantajını kullanmaya devam etmek istiyorum. Devlet katkısı yerine bu uygulamayı tercih etme şansım var mı?

Hayır, katılımcıların ödedikleri katkı payı tutarını vergi matrahından indirim yapmak sureti ile kullandıkları vergi avantajı uygulaması 31 Aralık 2012 tarihinde sona ermiştir. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren devlet katkısı uygulamasına geçilmiştir.


Eşim adına katkı payı ödüyorum. Eşim devlet katkısı alabilir mi?

Evet, devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için ödeyen tarafa bakılmaksızın devlet katkısı hesaplaması yapılmakta ve katılımcının emeklilik hesabına devlet tarafından ödenmektedir.


Katkı payı ödüyorum ancak gelir vergisi ödemiyorum. Devlet katkısı alabilir miyim?

Evet, vergi mükellefi olsun olmasın bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödenen herkes belirlenen limitler dahilinde devlet katkısından yararlanabilmektedir.


Sistemde katkı payı ödediğim farklı şirketlerde iki sözleşmem var. Tüm sözleşmelerim için devlet katkısı alabilir miyim?

Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır. Bir takvim yılı içinde ödenen ve devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak katkı payı tutarı, yıllık brüt asgari ücret kadardır. 

Aralık Ayı Devlet Katkısı Hesabı

A Sözleşmesine Ödenen Katkı Payı Tutarı= 450 TL 
B Sözleşmesine Ödenen Katkı Payı Tutarı= 150 TL 
İlgili Takvim Yılı Kalan Limit (Devlet Katkısı)= 125 TL 


A Sözleşmesi Devlet Katkısı Tutarı= 125*(450 TL/600 TL) = 93,75TL 
B Sözleşmesi Devlet Katkısı Tutarı= 125* (150 TL/600 TL) = 31,25 TL


Devlet katkısından faydalanmak için yapmam gerekenler nelerdir? Makbuzları muhasebeye vermem gerekiyor mu?

Devlet katkısından yararlanabilmek için katkı payı ödemesi yapıldıktan sonra katılımcı tarafından yapılması gereken bir işlem bulunmamaktadır. Devlet katkısı hesaplaması ödenen katkı payları üzerinden otomatik yapılmakta, katılımcının herhangi bir beyanı ya da bildirimi aranmamaktadır.


Kredi kartı ile katkı payı ödüyorum? Devlet katkısı kredi kartından çekim yapılır yapılmaz hesaplanacak mı?

Hayır, katkı payı tahsilatının blokaj süresi sonunda nakden şirket hesaplarına intikal ettiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacaktır. 
Bununla birlikte, 2012 yılında provizyonu gerçekleştirilen katkı payı ödemeleri 2013 yılında şirket hesaplarına nakden intikal etmiş olsa bile devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınmaz.


Devlet katkısı hesaplamasını kim yapacak?

Devlet katkısı hesaplaması şirketler tarafından iletilen veriler üzerinden Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yapılmaktadır.


Devlet katkısı ödemesini nasıl alacağım?

Müsteşarlık tarafından EGM’ye, EGM tarafından da sözleşmenin bulunduğu şirkete iletilen devlet katkısı tutarı, şirket tarafından sözleşme kapsamındaki devlet katkısı hesabına aktarılmaktadır. Devlet katkısı tutarı ve getirisi katılımcı tarafından devlet katkısı hesabından izlenebilecektir.


Ödediğim katkı payına karşılık olarak hesaplanan devlet katkısı hesabıma ne zaman yatırılacak?

Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödeme tarihinizi takip eden 3 ay içinde emeklilik hesabınıza şirketiniz tarafından aktarılır.


Devlet katkısı nasıl değerlendirilecek?

Devlet katkısı, şirket tarafından devlet katkısı fonu olarak tanımlanmış ve portföy sınırlamaları Müsteşarlıkça belirlenmiş fonlarda değerlendirilir.


Çalıştığım şirket benim adıma bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödüyor. Bu ödeme için devlet katkısı alabilir miyim?

İşveren tarafından katılımcı adına ödenen katkı paylarına devlet katkısı ödenmemektedir. İşverenler, ücretliler adına ödenen katkı payını Kanun’da belirlenen limit (ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı) dahilinde ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu yapabilmektedir.


İşveren grup emeklilik sözleşmesinde hak kazandığım tutarı sistemde geçirdiğim süre ile birlikte bireysel emeklilik sözleşmeme aktardım. Bu süre devlet katkısı hak kazanmaya esas süre hesabında dikkate alınır mı?

Hayır, ilgili süre devlet katkısına esas süre hesabında dikkate alınmaz, sadece katılımcının bireysel emeklilik sözleşmesinin süresi dikkate alınarak hesaplama yapılır. Bununla birlikte, emeklilik hakkı kazanma durumunda devlet katkısı ve getirisinin tümüne hak kazanılmaktadır. Örneğin 10 yılını dolduran işveren grup emeklilik sertifikası kapsamındaki birikimler 1 yılını dolduran bireysel emeklilik sözleşmesine aktarıldığında devlet katkısına hak kazanmaya esas süre 1 yıl olarak korunur.


Sözleşmeme ek katkı payı ödemek istiyorum. Bu tutar için devlet katkısı alabilir miyim?

Evet, katılımcı adına ödenen düzenli, ek, başlangıç adı altında yapılan tüm katkı payı ödemeleri için belirlenen limit dahilinde devlet katkısı alınabilmektedir.


Sözleşmem kapsamında ilk katkı payını emeklilik şirketi ödeyecek. Bu tutar için de devlet katkısı alacak mıyım?

Hayır, emeklilik şirketleri ya da diğer ilgili kurumlar tarafından ek fayda kapsamında yapılan ödemeler devlet katkısı hesabında dikkate alınmamaktadır.


Bağlı bulunduğum sandıktaki birikim tutarını bireysel emeklilik sistemine aktardım. Bu tutar için devlet katkısı alabilecek miyim?

Hayır, vakıf ve sandıklardan aktarılan tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmez.


Diğer şirketten aktarımla getirdiğim tutar için devlet katkısı alabilir miyim?

Başka şirketten aktarımla gelen tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmez.


İşverenim tarafımdan adıma ödenen katkı paylarına hak kazandım ve bireysel emeklilik sözleşmeme transfer yoluyla aktardım. Bu tutar için devlet katkısı alabilir miyim?

İşveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak birikim transferi yoluyla aktarılan tutarlar devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınmaz.


2012 yılında katkı payını yıllık olarak ödemiştim. Bu tutarın 2013 yılına denk gelen bölümü için devlet katkısı alabilir miyim?

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır. 2012 yılında, 2012 yılından sonraki dönemlere ilişkin yapılmış katkı payı ödemeleri için devlet katkısı hesaplanmaz.


Önceden sonlandırdığım bir sözleşmem olduğu için ödediğim katkı payları için devlet katkısı alamayacağım söylendi. Doğru mu?

Evet, 29 Mayıs 2012 tarihi itibarı ile sistemde bulunan katılımcıların herhangi bir sözleşmesini 29 Haziran 2012 ve 29 Haziran 2014 tarihleri arasında herhangi bir nedenle birikimlerinin bir kısmını ya da tamamını alarak sonlandırmaları durumunda, 31 Aralık 2014 tarihine kadar katılımcı adına yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı hesaplaması yapılmayacaktır.


2004 yılından beri sistemde bulunuyorum. Bu süre devlet katkısı hak kazanma süresinde dikkate alınacak mı?

Evet, 1 Ocak 2016 tarihine kadar katılımcıların sistemden ayrılmaması durumunda, 2013 yılından önce geçirilen süreye bağlı olarak devlet katkısı hak kazanma esas süresine aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde süre eklemesi yapılacaktır.

1 Ocak 2013’ten Önce Sistemde
Geçirilen Süre
Eklenecek Süre
3 yıldan fazla 6 yıldan az ve 6 yıl
1 yıl
6 yıldan fazla 10 yıldan az ve 10 yıl
2 yıl
10 yıldan fazla
3 yıl


Sözleşmemi başka bir emeklilik şirketine aktarmak istiyorum. Sözleşmeme ödediğim katkı payları için aldığım devlet katkısı tutarları ne olacak?

Birikimlerin başka bir şirkete aktarılması durumunda devlet katkısı hesabındaki tutarlar da birikimlerle birlikte yeni şirkete aktarılır. Henüz hesaba intikal etmemiş bir devlet katkısı bulunması halinde, bu tutar eski şirket tarafından hesaba ödenmesini müteakip en geç iki iş günü içinde yeni şirkete gönderilecektir.


Devlet katkısı ve getirilerinin tamamına nasıl hak kazanabilirim?

Emeklilik, vefat ve maluliyet durumlarında, devlet katkısı ve getirilerinin tümüne hak kazanılmaktadır.


Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi?

Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre tabloda belirtilen oranlarda devlet katkısı ve getirisinin bir bölümü veya tamamı katılımcıya ödenecektir.

1 Ocak 2013’ten Sonra
Sistemde Geçirilen Süre
Hak Ediş Oranı
3 yıldan 6 yıla kadar
%15
6 yıldan 10 yıla kadar
%35
10 yıl ve daha fazla
%60
Emeklilik, vefat, maluliyet
%100


Devlet katkısı tutarının bana ödenmesi aşamasında hak ettiğim bölüm üzerinden kesinti yapılacak mı?

Devlet katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden; tabloda belirtilen oranlar kadar stopaj kesintisi yapılır.


Bireysel Emeklilik Sisteminde
Ayrılma Durumu
Hak Kazanılan Devlet Katkısı Getirisi
Üzerinden Alınacak Stopaj Oranı
10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar
%15
10 yıl süreyle katkı payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar
%10
Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılanlar
%5Sözleşmemden ayrıldım. Ayrıldığım esnada, ödediğim katkı payından dolayı alacağım, ancak devlet katkısı hesabıma henüz intikal etmemiş devlet katkısı ödemem var. Bu tutar bana ödenecek mi?

Katılımcının hesabına henüz intikal etmemiş devlet katkısı tutarı katılımcının ayrıldığı sözleşmenin bulunduğu şirket hesaplarına intikalini takip eden iş günü sonuna kadar katılımcı tarafından bildirilen hesap numarasına ödenir..


Vefat durumunda hesabımdaki devlet katkısı devlete iade mi edilir?

Bu durumda, katılımcı devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamına hak kazanır. Bu tutar, katılımcı tarafından belirlenen lehdar ya da lehdarlara ödenir.


Devlet katkısı hesabımda bulunan tutar haczedilebilir mi?

Hayır, devlet katkısı tutarı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.


Hesabımdaki devlet katkısının yanlış olduğunu düşünüyorum. Nereye başvurmam gerekiyor?

Katkı payı ödemesi yapılan sözleşmenin bağlı bulunduğu emeklilik şirketine başvurulması gerekmektedir.Kaynak: http://www.egm.org.tr/?pid=771

Olgunlar Caddesi 3/7 Kızılay / Çankaya / Ankara
0312 417 08 07 - FAX : 0312 417 08 01
Copyright © 2013-2022 Çağancan Sigorta