background

Sık Sorulan Sorular

Kaza ve sonrasındaki onarımından kaynaklı aracın kaybettiği piyasa değeri trafik sigortasının konusudur. Eğer aracınıza kusurlu bir şekilde karşı taraf zarar vermişse onarım sonrası aracınızda oluşması muhtemel değer kaybının da hesaplanmasını karşı tarafın trafik sigortası şirketinden talep edebilirsiniz. Araçlarda onarım sonrası oluşan değer kaybının hesaplanması için araç yaşı, kilometresi gibi belirli kriterler göz önünde tutularak bir hesaplama yapılır. Hesaplama, Hazine Müsteşarlığı’nın belirlemiş olduğu formülasyona göre bağımsız bir eksper tarafından yapılır ve mağdur olan sürücüye nakit olarak ödenir. Her onarımdan geçen araç için değer kaybı tazminatı ortaya çıkmayabilir.

Evet bazı sigorta şirketleri trafik sigortasına bu ek yardım hizmetini de ekliyorlar. Alternatif olarak oldukça ekonomik fiyatlarla satın alabileceğiniz yol yardım yada mini onarım gibi hizmetleri içeren ekonomik mini paket ürünlere sahip olan sigorta şirketleri de bulunuyor.

Trafik sigortaları zorunlu bir sigorta türü olduğu için poliçe vadesi geçtikten sonra araç satışı haricinde iptal edilemeyen bir sigorta türüdür. Yenileme döneminizde şirketinizi değiştirebilirsiniz.

Trafik sigortası ve kasko Türkiye sınırları içerisinde geçerli olan poliçe türleridir. Bu sebeple, yurt dışına çıkışlarda trafik sigortasının karşılığı olarak yani yurt dışında karşı tarafa zarar verme riskine karşılık yeşil kart poliçesi kesilmesi gerekiyor. Yeşil kart sigortası yurt dışına çıkışlarda yapılması zorunlu olan bir poliçe. Yeşil kart sigortasının primi yurt dışında bulunacağınız süre ile orantılı olarak değişir.Yurt dışına çıkışlarda kaskonuzun da geçerli olmasını istiyorsanız, var olan kaskonuza ek yurt dışı teminatı satın alabilirsiniz. Bu ek teminatı poliçenize eklettiğinizde var olan kaskonuzun teminatları ne ise bunlar yurt dışında da geçerli olacaktır.

Eğer eski aracınız sattıysanız, evet yeni aracınız için eski aracınızın hasarsızlık indirimi devam eder. Eğer aracınızı satmadan yeni bir araç aldıysanız yeni aracınız trafik sigortanız 4.basamak dediğimiz hasar sürprimi veya hasarsızlık indirimi olmayan hali ile yani giriş kademesinde primlendirilir. Çünkü mevcuttaki hasarsızlık indiriminiz bir araç için hala kullanımdadır.

Evet, trafik sigortaları zorunlu sigortalardır. Trafikteki tüm araçların geçerli zorunlu trafik sigortası poliçeleri olmalıdır.

Vade tarihi sonunda yenilenmemiş trafik sigortalarına hesaplanan trafik poliçesi prim tutarı üzerinden %5 oranında sürprim uygulanır, takip eden her bir aylık dönemde poliçenin yenilenmemesi durumunda aynı oranda sürprim uygulaması devam eder ve prim tutarı her ay yükselir.

Trafik sigortası kapsamında tazminat alabilmek için gerekli belgeler ve tutanaklar sigorta şirketine veya bağlı olduğu kuruluşlardan birine gönderilmelidir. Belgeler teslim edildikten sonra 8 iş günü içerisinde tazminat ödemesi yapılır.

Araç değişikliğinde eski poliçenizi iptal ettirip yeni bir poliçe düzenletmeniz gerekir. Trafik sigortası kapsamında bulunan hasarsızlıklar yeni poliçenize de aktarılabilir. Kasko poliçesinde kullanım şekli ve araç sahibinde değişiklik olmazsa kazanılan hasarsızlıklar yeni araç için düzenlenen poliçeye aktarılarak araç değişikliği zeyilnamesi düzenlenir.

Sigortalının kendi aracında oluşan hasarlar trafik sigorta poliçesi kapsamında karşılanmamaktadır. Trafik sigorta poliçesi ile aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen bedeni ve maddi zararlar poliçedeki teminat tutarları kadar karşılanır.

Trafik sigortasındaki basamağınız almış olduğunuz ya da alacağınız sigorta teklifine indirim veya ek prim uygulanacağını ifade eder. Henüz yeni araç sahibi olduysanız 4.basamak giriş kademesinde olursunuz. 1 yıl içerisinde eğer hasarınız olmaz ise trafik sigortanızın yenileme döneminde bir üst kademe olan 5.kademeye yükselerek artık priminize indirim hakkı kazanmış olursunuz. Hasarsız geçirilen her bir yılın sonunda yenileme poliçenizde bir üst kademeye yükselirsiniz en üst indirim kademesi 7.basamaktır. Eğer karşı tarafa verilen söz konusu hasar bedeni bir hasar ise iki basamak birden düşüş olur, 3, 2 ve 1.basamaklar kusurlu bir şekilde hasar yaşamış araçlara ait olan basamaklardır ve sigorta primlerine hasar ek primi uygulanır.

Ayakta tedavi, hastanede yatmanın gerekmediği durumları kapsar. Doktor muayenesi ve ilaç masraflarını temel olarak karşılayan ayakta tedavi aynı zamanda tahlil, röntgen, MR, fizik tedavi, görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerini de barındırabilir. Hastanede yatmayı gerektiren tedavilere ise yatarak tedavi adı verilir. Ayakta tedavi teminatına göre daha geniş kapsamı olan yatarak tedavi kapsamında ameliyat, yoğun bakım, evde bakım, hamilelik ve doğum gibi hizmetlerin teminatları da karşılanabilir.

Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı sağlık sigortaları, Türk vatandaşlarının belirli hastalıklarına karşı güvence sunarken özel sağlık sigortası yaptırarak sigortanızın geçerli olduğu tüm sağlık kurumlarında tedavi olma şansını elde edebilirsiniz. Özel sağlık sigortasının kapsadığı tedaviler iki farklı teminata ayrılır. Bunlardan ilki ayakta tedavi teminatıdır. Ayakta tedaviyi karşılayan özel sağlık sigortası; doktor muayenesi, fizik tedavi, röntgen, tahlil ve ilaçlar gibi masrafları kapsar. Yatarak tedavi teminatını karşılayan özel sağlık sigortası ise hastanede yatmayı gerektiren tedavi yöntemlerini, kemoterapi ve radyoterapi gibi masrafları karşılar.

Özel sağlık sigortası kişinin özel hastanelerde yüksek ücretler ödemeden muayene ve tedavi olmasını sağlar. Özel hastanelerde, işinin ehli doktorlarla, bütçenizi zorlamadan görüşebilmeniz, kaza gibi acil durumlarda gönül rahatlığıyla tedavi olabilmeniz için özel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz.

Özel sağlık sigortalarında sigorta şirketleri farklı bekleme süreleri uygulayarak ve risk kabul değerlendirmesi yaparak sigortalılarına “ömür boyunca özel sağlık sigortasının yenileneceği garantisini” (ÖBYG) verebilmektedir. Ömür boyu yenileme garantisi kullanılan özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı planla ömür boyu yenilenmesidir. Ömür boyu yenileme garantisi için yaşa aralığı ise 18-65. Ömür boyu yenileme garantisi ile sigortalıların yenileme garantisi hakkı kazandıktan sonra ortaya çıkan hastalıkları kapsam dışı bırakılamıyor ve söz konusu hastalıklar için hastalık ek primi alınamıyor.

0-17 yaş arası çocuklar ya ebeveynleriyle birlikte ya da ek prim ile tek başına sigortalanabilirler. 18- 64 yaş arası kişiler ilgili prim tutarlarını ödeyerek sisteme dahil olabilirler. Sigortalılık öncesinde var olan hastalıklar sigorta şirketi tarafından değerlendirilip kapsam dışı bırakılabilir ya da ek primle poliçe kapsamına dahil edilebilir. Önemli olan sağlıklı iken sisteme dahil olmaktır.

Konut sigortası genel olarak ortak kullanım alanlarını kapsamaz ve bu alanlar ayrı bir poliçe ile sigortalanmalıdır. Sigortanızı yaptırırken ortak kullanım alanları için payınıza düşen tutarı da poliçenize ekletebilirsiniz.

Evet, mevcut konut sigortası sadece bina için değil, ev eşyalarını da kapsayacak teminatlar ile düzenlenmiş ise konut sigortası içerisinde verilen eşya teminatı tutarından çalınan eşyalar için tazminat ödemesi yapılır.

Konut sigortaları içerisinde deprem teminatı sigortalının tercihine göre eklenip, çıkarılabilen bir teminattır. Eklenmesi halinde hasarın oluşması durumunda DASK poliçesinin üzerinde kalan hasar teminat tutarları ile sınırlı olarak konut poliçesi tarafından karşılanır.

Evet, poliçede belirtilmiş risklere karşılık, komşularınıza verebileceğiniz zararlar da teminat altına alınmıştır. Komşuluk mali mesuliyet limitleri dahilinde komşuya verilen zararlar poliçe kapsamı dahilindedir.

Konuta yönelik hazırlanmış mevcut poliçe kapsamında bina poliçe teminatlarına dahil edilmişse mal sahibinin uğradığı zarlar da teminat altına alınmış olur ve olası zararlar karşılanır. Bununla birlikte genel uygulamada konut sigortası kiracı tarafından yapıldığında bina teminatı eklenmez. Bina teminatı eklenmediğinde de ev sahibi konut sigortasından yararlanamaz. Kiracı eşya teminatlı sigorta, ev sahibi ise bina teminatlı konut sigortasını ayrı ayrı yaptırabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi için hastaneye gidişlerde poliçe yılı içerisinde adet limiti getirmektedir. Bu tercihinize göre 6,8 veya 10 olabilir. Poliçe primi buna göre değişkenlik gösterecektir. Bu limit ilk etapta bir dezavantaj gibi gözükse de istatistiklere göre çoğu sigortalıda bu limit doldurulamamaktadır.Bununla beraber tamamlayıcı sağlık sigortası SGK tarafından da anlaşmalı olarak kabul edilen sağlık kurum ve bu kurumlar bünyesinde hizmet veren kadrolu doktorları ve sgk nın karşıladığı ilaçları kapsamaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Özel Sağlık Sigortası ile kıyaslandığında çok daha ekonomik bir üründür. Bu sigorta türünden faydalanabilmeniz için Sosyal Güvencenizin olması gerekmektedir. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde ve anlaşmalı doktorlar için geçerli olan bu güvence ile hastaneden nerede ise hiçbir fark ücreti ödemeden çıkmak konforunu size sunmaktadır. Böylelikle muayene, tahlil, tetkik veya gerekli durumlarda operasyonlar ile hastanede kalışlar için bir sürpriz ile karşılaşmaz, bütçenizi de korumuş olursunuz.

Evet. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile resmi tatiller ve hafta sonları da dahil olmak üzere 7 gün 24 saat hastanelerde tedavi olabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Sigorta kapsamında ilaç, diş tedavisi ve gözlük, cam, çerçeve gibi giderler kapsam dışında tutulmaktadır. Bazı firmaların poliçelerinde yılda 1 defa yararlanabileceğiniz diş bakım paketleri bulunmaktadır. Temsilcinize danışınız.

Tamamlayıcı sigorta kapsamında sadece muayene başına 15 tl sgk katılım payı ücreti alınmaktadır.

Sağlık sigortalarında poliçe başlangıç tarihinden önce tanısı konulmuş hastalıklar ya da görülmüş tedaviler ile ilgili giderler kapsam dışında tutulmaktadır.

Poliçe teminatı dahilinde tarafınıza verilmiş yıllık muayene hakkınız karşılığında dilediğiniz kadar muayene olabilirsiniz. Doktor ve branş değişiklikleri poliçenizde bulunan muayene hakkını düşürmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını başlattığınız tarihi takip eden 1 yıl boyunca sigortadan yararlanabilirsiniz.

SGK’sı aktif olup 64 yaşını geçmemiş herkes bu sigortayı yaptırabilir. Firmalar arasında yaş sınırlamaları değişmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında ek ücret gerektiren durumları %100 ve limitsiz olarak karşılayan bir üründür. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Genel Sağlık Sigortası aktif olan vatandaşlar için geçerlidir.

Çözüm Ortaklarımız